Vladas Terleckas. Priešinimasis Lietuvos nukryžiavimui 1944–1953. Mitai ir tikrovė
Ši unikali knyga – tai drąsus, išsamus, gilia analize ir gausybe duomenų pagrįstas pasakojimas apie Lietuvos gyventojų patirtas didžiausias kančias ir atkaklų priešinimąsi okupantams.

Knygą galite įsigyti čia.

Spustelėkite čia, jei norite paskaityti ar išgirsti šios knygos fragmentą.

Vladas Terleckas. Tragiški lietuvos istorijos puslapiai 1940–1953

"Ši knyga – tai labai retas lietuviškos istoriografijos perlas, parašyta ne tik puikaus mokslininko ir įvairiapusiškai kompetentingo Lietuvos istorijos eksperto, bet tikro meistro."

Filosofė, politologė Eglė Wittig-Marcinkevičiūtė

Knygoje jautriai, drąsiai, pasiremiant gausybe faktų ir jų gilia analize pasakojama apie 1918–1940 m. Lietuvos pasiekimus įvairiose sferose, 1940–1953 m. Lietuvos naikinimą, jos žmonių atkaklų pasipriešinimą. Autorius jautriai pasakoja kaip okupantai žudynėmis, represijomis, ekonomine kilpa, knygų deginimu, bažnyčių ir vienuolynų uždarinėjimu, keitė žmonių dvasinį pasaulį.

Knygą galite įsigyti čia.

Spustelėkite čia, jei norite paskaityti ar išgirsti šios knygos fragmentą.

Vladas Terleckas. The Tragic Pages of Lithuanian History 1940-1953
The book by Vladas Terleckas The Tragic Pages of Lithuanian History. 1940-1953 is a testimony to what Lithuanians endured during three successive occupations, ending up forgotten behind the Iron Curtain.

Buy the book here.

Click to see demo fragment.

Vladas Terleckas. Pages tragiques de l’histoire de la Lituanie 1940-1953
Le livre de Vladas Terleckas: Les Pages Tragiques de l'Histoire de la Lituanie de 1940 à 1953, est un témoignage de ce que les Lituaniens ont enduré à la suite de 3 occupations successives pour finir par être oubliés derrière le Rideau de Fer.

Vous pouvez acheter le livre ici.

Cliquez ici pour lire ou écouter un extrait de ce livre.

***